ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ N Άζωτο (Ν)

Το Άζωτο μαζί με το Νερό, τον Άνθρακα, το Οξυγόνο και το Υδρογόνο είναι θεμελιώδη θρεπτικά στοιχεία για την ύπαρξη της ζωής και κάθε έμβιου οργανισμού στη φύση. Στα φυτά συμμετέχει περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο στη δημιουργία του φυτικού σώματος και στις ζωτικές λειτουργίες της ανάπτυξης και της παραγωγής. Ως συστατικό της χλωροφύλλης εμπλέκεται στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και στην παραγωγή των υδατανθράκων, που αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας και τον μοναδικό λόγο για τον οποίο ο άνθρωπος ανέπτυξε τη γεωργία. Ως δομικό στοιχείο των Αμινοξέων, των πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων παίζει καθοριστικό ρόλο στις ενεργειακές μεταβολές, στην αναπαραγωγή των φυτών μέσα στο χρόνο και τελικά στην ανάπτυξη και την απόδοση των καλλιεργειών.

Η έλλειψή του οδηγεί σε μείωση της γονιμότητας του εδάφους, καχεκτική ανάπτυξη, πρόωρη γήρανση των φυτών, μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας.

Η περίσσεια του ευνοεί την παραγωγή φυτών ευπαθών στις ασθένειες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθυστερεί την άνθιση, μειώνει την καρπόδεση, οψιμίζει την ωρίμανση και ζημιώνει την παραγωγή.

Η επάρκεια και η ορθολογική διαχείριση του Αζώτου, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την ευρωστία και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών στη σύγχρονη γεωργία.

ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΘΡΕΠΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ NP Άζωτο (Ν), Φώσφορος (P), Θείο (S)

Τα Nutriphos® NP είναι υψηλής ποιότητας σύνθετα πολυθρεπτικά λιπάσματα. Συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο την παρατεταμένη δράση του Αμμωνιακού Αζώτου με την πιο αφομοιώσιμη μορφή Φωσφόρου αυξάνοντας την αποδοτικότητα της λίπανσης. Η υψηλή διαλυτότητα και η πρόσθετη περιεκτικότητα σε Θείο βελτιώνουν την εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων, και συμβάλουν στην ολοκληρωμένη θρέψη της καλλιέργειας. Η άριστη κοκκομετρία, η ειδική επικάλυψη και η ενσωματωμένη τεχνογνωσία εγγυώνται την απουσία προβλημάτων κατά την αποθήκευση και την ομοιόμορφη διασπορά κατά την εφαρμογή.

Τα Nutriphos® NP διεγείρουν την δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και εξασφαλίζουν την καλύτερη εγκατάσταση και ανάπτυξη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών.

ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΘΡΕΠΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ NPK Άζωτο (Ν), Φώσφορος (P), Κάλιο (K), Θείο (S), Μαγνήσιο (MgO)

Τα Nutrfert® NPK, είναι υψηλής ποιότητας σύνθετα πολυθρεπτικά λιπάσματα. Η στοιχειακή τους σύνθεση είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των καλλιεργειών εξασφαλίζοντας τον επαρκή εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

Η άριστη κοκκομετρία και η ειδική επικάλυψη των κόκκων διευκολύνουν τους χειρισμούς και εγγυώνται την ομοιόμορφη διασπορά κατά την εφαρμογή. Η υψηλή διαλυτότητα, η αυξημένη περιεκτικότητα σε Θείο, η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία που συνδυάζονται τα θρεπτικά στοιχεία μεταξύ τους, μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και προάγουν την παραγωγικότητα της καλλιέργειας.

ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΘΡΕΠΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ NPK + Mg + TE Άζωτο (Ν), Φώσφορος (P), Κάλιο (K), Μαγνήσιο (Mg), Ιχνοστοιχεία (TE)

Τα Complefert®, είναι υψηλής ποιότητας σύνθετα λιπάσματα, που περιέχουν το σύνολο των θρεπτικών στοιχειών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη θρέψη και την εύρωστη ανάπτυξη των καλλιεργειών. Η στοιχειακή τους σύνθεση είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις της δεντροκομίας, της αμπελουργίας, των κηπευτικών και των σύγχρονων αροτραίων καλλιεργειών. Η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία των θρεπτικών στοιχείων, εξασφαλίζουν την άριστη τροφοδοσία των φυτών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης. Η άριστη κοκκομετρία, σε συνδυασμό με την υψηλή διαλυτότητα και την αυξημένη περιεκτικότητα σε θείο, μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και την εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια.

Σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες των Ελληνικών εδαφών, τα Complefert® ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στα ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά και στο ξηροθερμικό περιβάλλον της χώρας μας. Παρέχουν αξιόπιστη και ολοκληρωμένη θρέψη, αυξάνουν τις αποδόσεις και προάγουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Τα NutrActive® είναι νέας γενιάς λιπάσματα, πού έχουν προκύψει μετά από πολύχρονη έρευνα και πειραματισμό στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής τους, σε κάθε κόκκο ενσωματώνεται ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD) που επιβραδύνει τη διαδικασία της Νιτροποίησης και επιμηκύνει την παραμονή του Αζώτου στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πέραν από το μακράς διάρκειας Αμμωνιακό Άζωτο, περιέχουν 20-40% Νιτρικό Άζωτο που καλύπτει τις άμεσες και βραχυπρόθεσμες ανάγκες των φυτών.

Διατίθενται με την με τη μορφή Αζωτούχων (Ν), σύνθετων Αζωτοφωσφορούχων (ΝΡ) και πολυθρεπτικών (ΝΡΚ) λιπασμάτων για την κάλυψη της βασικής και επιφανειακής λίπανσης όλων των καλλιεργειών. Η άριστη κοκκομετρία, η υψηλή διαλυτότητα, η αυξημένη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων και η πλούσια περιεκτικότητα σε Θείο (S) καθιστούν τα NutrActive® την καλύτερη επιλογή για την ορθολογική διαχείριση της λίπανσης και την αύξηση των αποδόσεων στη σύγχρονη γεωργία.