Περιγραφή

Σύνθετο NP λίπασμα με Ασβέστιο και Μαγνήσιο. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός ΝΡ λιπάσματος και τις ιδιότητες ενός βελτιωτικού εδάφους. Πλούσιο σε Ασβέστιο και Μαγνήσιο έχει αναπτυχθεί για να εξασφαλίζει αξιόπιστη θρέψη της καλλιέργειας στα όξινα εδάφη.

Η χημική του σύνθεση προστατεύει το ριζικό σύστημα των φυτών από της επιβλαβείς επιδράσεις της οξύτητας και προάγει την νιτροποίηση του Αζώτου που καταστέλλεται σε όξινες συνθήκες.

Το Nutriphos® oxisoil σε συνδυασμό με την Ασβεστούχο Νιτρική Αμμωνία αποτελούν την καλύτερη επιλογή για αυτά τα εδάφη και ειδικότερα στην καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών.

Nutriphos oxisoil

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Φωσφόρος (Ρ2Ο5)
Ασβέστιο (CaO)
Μαγνήσιο (MgO)
Θείο (SO3)
Ψευδάργυρος (Zn)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
Nutriphos® classic
16 - 20 - 0 ( + 32 )
16% 16% 0% 20% - - 32% -
Nutriphos® 20-10-0
20 - 10 - 0 ( + 20 )
20% 14,8% 5,2% 10% - - 20% -
Nutriphos® 22-11-0
22 - 11 - 0 ( + 22 )
22% 16,5% 5,5% 11% - - 22% -
Nutriphos® oxisoil
15 - 13 - 0 ( + 35 ) + 10CaO + 2MgO
15% 15% 0% 13% 11% 2% 35% -
Nutriphos® zinc
27 - 9 - 0 ( + 10 ) + 0,5Zn
27% 16,5% 10,5% 9% - - 10% 0,5%
Nutriphos® oxifertil
12 - 12 - 0 ( + 28 )
12% 12% - 12% - - 28% -