Ιδιότητες

Τα Nutriphos® NP είναι υψηλής ποιότητας σύνθετα πολυθρεπτικά λιπάσματα. Συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο την παρατεταμένη δράση του Αμμωνιακού Αζώτου με την πιο αφομοιώσιμη μορφή Φωσφόρου αυξάνοντας την αποδοτικότητα της λίπανσης. Η υψηλή διαλυτότητα και η πρόσθετη περιεκτικότητα σε Θείο βελτιώνουν την εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων, και συμβάλουν στην ολοκληρωμένη θρέψη της καλλιέργειας. Η άριστη κοκκομετρία, η ειδική επικάλυψη και η ενσωματωμένη τεχνογνωσία εγγυώνται την απουσία προβλημάτων κατά την αποθήκευση και την ομοιόμορφη διασπορά κατά την εφαρμογή.

Τα Nutriphos® NP διεγείρουν την δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και εξασφαλίζουν την καλύτερη εγκατάσταση και ανάπτυξη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλής ποιότητας λιπάσματα από άριστες πρώτες ύλες.
  • Υψηλή περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο που τα καθιστά μοναδικά στην βασική λίπανση των καλλιεργειών.
  • Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για εφοδιασμό της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών.
  • Πρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και των ιχνοστοιχείων.
  • Ομοιόμορφη διάχυση των θρεπτικών στοιχείων, λόγω της υψηλής διαλυτότητας κόκκων.
  • Άριστη κοκκοποίηση με συμπαγείς και σφαιρικούς κόκκους που διευκολύνει την ροή και δεν δημιουργεί σκόνη.
  • Μεγάλο πλάτος εφαρμογής και ομοιόμορφη διασπορά, χωρίς κενά στο χωράφι.