Τρόπος δράσης

Κάθε κόκκος των Nutrifert® NPK συνδυάζει σε ισορροπημένη σχέση την ταχεία δράση του Νιτρικού και την παρατεταμένη δράση του Αμμωνιακού Αζώτου. Ο Φώσφορος περιέχεται στην πλέον αφομοιώσιμη μορφή, ενώ το Κάλιο είναι πλήρως υδατοδιαλυτό και άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Επιπρόσθετα μια σειρά από δευτερεύοντα στοιχεία εμπλουτίζουν την σύνθεση ανάλογα με τον τύπο του λιπάσματος. Όταν ο κόκκος έρθει σε επαφή με το έδαφος απορροφά την εδαφική υγρασία και διαχέει ομοιόμορφα τα θρεπτικά στοιχεία. Αυτό δημιουργεί μια ομοιογενή θρεπτική περιοχή γύρο από τον κόκκο, που λειτουργεί σαν «θρεπτική αποθήκη» για τα φυτά. Από εκεί, τα θρεπτικά στοιχεία εισέρχονται σταδιακά στο εδαφικό διάλυμα απορροφούνται από τα φυτά και διεγείρουν την ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος.

Η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία που συνδυάζονται μεταξύ τους τα ουσιώδη και τα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους, αυξάνει την διαθεσιμότητα τους και επιτυγχάνει την μέγιστη απορρόφηση από την καλλιέργεια.

Τα λιπάσματα Nutrifert® NPK εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη θρέψη και την υψηλή απόδοση των καλλιεργειών που λιπαίνονται με αυτά.