Περιγραφή

Σύνθετο NPK λίπασμα με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία. Ολοκληρωμένος τύπος 2:1:1 που καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις υψηλές απαιτήσεις των καλλιεργειών σε Άζωτο, κατά τα πρώτα στάδια της εγκατάστασης τους ή κατά την έναρξη του ετήσιου βλαστικού κύκλου.

Η ισορροπημένη σχέση του Φώσφορου και του Καλίου εξασφαλίζει την καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την απαιτούμενη θρεπτική επάρκεια για την άριστη μετάβαση των φυτών στην αναπαραγωγική φάση. Εμπλουτισμένο με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία παρέχει ολοκληρωμένη θρέψη και αυξάνει την ευρωστία και τις αποδόσεις της καλλιέργειας.

Ιδανικό για την βασική λίπανση του βαμβακιού, των ανοιξιάτικων σιτηρών, της ελιάς καθώς και όλης της Δενδροκομίας.

Nutrifert super

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Φωσφόρος (Ρ2Ο5)
Κάλιο (Κ2Ο)
Μαγνήσιο (MgO)
Θείο (SO3)
Βόριο (Β)
Ψευδάργυρος (Zn)
Οργανική Ουσία
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
Nutrifert® base
11 - 15 - 15 ( + 32 )
11% 11% 0% 15% 15% - 32% - - -
Nutrifert® basic
11 - 15 - 15 ( + 20 )
11% 11% 0% 15% 15% - 20% - - -
Nutrifert® starter
18 - 9 - 6 ( + 22 ) + 0,2Zn
18% 14% 4% 9% 6% - 22% - 0,2% -
Nutrifert® standard
20 - 10 - 10 ( + 15 )
20% 14% 6% 10% 10% - 15% - - -
Nutrifert® super Νέο
21 - 8 - 8 ( + 16 ) + 2MgO + TE
21% 14,3% 6,7% 8% 8% 2% 16% 0,02% 0,01% -
Nutrifert® N-max
26 - 7 - 5 ( + 6 ) + 0,5Zn
26% 14,9% 11,1% 7% 5% - 6% - 0,5% -
Nutrifert® olistar
19 - 6 - 15 ( + 7 ) + 2MgO + 0,5B
19% 11,5% 7,5% 6% 15% 2% 7% 0,5% - -
Organofert
12 - 12 - 12 ( + 35 ) + 10% Ο.Υ.
12% 12% 0% 12% 12% - 35% - - 10%
Nutrifert® poly-bor Golden
12 - 8 - 18 ( + 12 ) + 2MgO + 0,3B
12% 9,4% 2,6% 8% 18% 2% 12% 0,3% - -
Nutrifert® kali-phos Golden
9 - 22 - 22 (+10)
9% 9% - 22% 22% - 10% - - -