Περιγραφή

Σύνθετο NPK λίπασμα με Ψευδάργυρο. Με αναλογία 3:2:1 απευθύνεται σε χειμερινές και ανοιξιάτικες καλλιέργειες βιομηχανικών φυτών και σιτηρών.

Αντιμετωπίζει την δεσμευτική ικανότητα του εδάφους σε Φώσφορο, αναπληρώνει τις ποσότητες του Καλίου που αφαιρούνται από το έδαφος με την συγκομιδή και προστατεύει τα φυτά από σηψιρριζίες κατά τα κρίσιμα πρώτα στάδια της ανάπτυξης.

Ανταποκρίνεται άριστα στις θρεπτικές απαιτήσεις του βαμβακιού καθώς και άλλων καλλιεργειών με διαπιστωμένη έλλειψη Ψευδαργύρου στο έδαφος.

Nutrifert starter

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Φωσφόρος (Ρ2Ο5)
Κάλιο (Κ2Ο)
Μαγνήσιο (MgO)
Θείο (SO3)
Βόριο (Β)
Ψευδάργυρος (Zn)
Οργανική Ουσία
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
Nutrifert® base
11 - 15 - 15 ( + 32 )
11% 11% 0% 15% 15% - 32% - - -
Nutrifert® basic
11 - 15 - 15 ( + 20 )
11% 11% 0% 15% 15% - 20% - - -
Nutrifert® starter
18 - 9 - 6 ( + 22 ) + 0,2Zn
18% 14% 4% 9% 6% - 22% - 0,2% -
Nutrifert® standard
20 - 10 - 10 ( + 15 )
20% 14% 6% 10% 10% - 15% - - -
Nutrifert® super Νέο
21 - 8 - 8 ( + 16 ) + 2MgO + TE
21% 14,3% 6,7% 8% 8% 2% 16% 0,02% 0,01% -
Nutrifert® N-max
26 - 7 - 5 ( + 6 ) + 0,5Zn
26% 14,9% 11,1% 7% 5% - 6% - 0,5% -
Nutrifert® olistar
19 - 6 - 15 ( + 7 ) + 2MgO + 0,5B
19% 11,5% 7,5% 6% 15% 2% 7% 0,5% - -
Organofert
12 - 12 - 12 ( + 35 ) + 10% Ο.Υ.
12% 12% 0% 12% 12% - 35% - - 10%
Nutrifert® poly-bor Golden
12 - 8 - 18 ( + 12 ) + 2MgO + 0,3B
12% 9,4% 2,6% 8% 18% 2% 12% 0,3% - -
Nutrifert® kali-phos Golden
9 - 22 - 22 (+10)
9% 9% - 22% 22% - 10% - - -