Περιγραφή

Σύνθετο NPK ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΟ λίπασμα. Προκύπτει από την σύνθεση των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων (Ν-Ρ2Ο52O-S ) με μεγάλα μόρια (χουμικά σύμπλοκα) Οργανικής Ουσίας.

Τα χουμικά σύμπλοκα περιέχουν ουσίες που ασκούν άμεση επίδραση στην καλλιέργεια. Διεγείρουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, προωθούν την άνθιση και την καρποφορία και βελτιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Ταυτόχρονα λειτουργούν σαν ενεργοποιητές των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, μεταβάλουν την κινητικότητα των θρεπτικών στοιχείων και αυξάνουν την διαθεσιμότητά τους στην καλλιέργεια.

Το Organofert 12 - 12 - 12 ( + 14S ) + 10% Ο.Υ. αποτελεί μοναδική επιλογή για την βασική λίπανση όλων ανεξαιρέτως των καλλιεργειών, και ειδικά της δενδροκομίας, της αμπελουργίας και της σύγχρονης λαχανοκομίας. Αυξάνει θεαματικά τις αποδόσεις και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Organofert

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Φωσφόρος (Ρ2Ο5)
Κάλιο (Κ2Ο)
Μαγνήσιο (MgO)
Θείο (SO3)
Βόριο (Β)
Ψευδάργυρος (Zn)
Οργανική Ουσία
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
Nutrifert® base
11 - 15 - 15 ( + 32 )
11% 11% 0% 15% 15% - 32% - - -
Nutrifert® basic
11 - 15 - 15 ( + 20 )
11% 11% 0% 15% 15% - 20% - - -
Nutrifert® starter
18 - 9 - 6 ( + 22 ) + 0,2Zn
18% 14% 4% 9% 6% - 22% - 0,2% -
Nutrifert® standard
20 - 10 - 10 ( + 15 )
20% 14% 6% 10% 10% - 15% - - -
Nutrifert® super Νέο
21 - 8 - 8 ( + 16 ) + 2MgO + TE
21% 14,3% 6,7% 8% 8% 2% 16% 0,02% 0,01% -
Nutrifert® N-max
26 - 7 - 5 ( + 6 ) + 0,5Zn
26% 14,9% 11,1% 7% 5% - 6% - 0,5% -
Nutrifert® olistar
19 - 6 - 15 ( + 7 ) + 2MgO + 0,5B
19% 11,5% 7,5% 6% 15% 2% 7% 0,5% - -
Organofert
12 - 12 - 12 ( + 35 ) + 10% Ο.Υ.
12% 12% 0% 12% 12% - 35% - - 10%
Nutrifert® poly-bor Golden
12 - 8 - 18 ( + 12 ) + 2MgO + 0,3B
12% 9,4% 2,6% 8% 18% 2% 12% 0,3% - -
Nutrifert® kali-phos Golden
9 - 22 - 22 (+10)
9% 9% - 22% 22% - 10% - - -