Περιγραφή

Σύνθετο NPK λίπασμα με Ψευδάργυρο. Συνδυάζοντας τον υψηλό τίτλο Αζώτου με το Ψευδάργυρο, έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες καλλιεργειών που παρουσιάζουν πλούσια και ταχεία ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας, όπως το καλαμπόκι.

Οι ισορροπημένες ποσότητες του Φωσφόρου και του Καλίου προάγουν την καλή ανάπτυξη της ρίζας και του στελέχους δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αυξημένη παραγωγή.

Κατάλληλο για την λίπανση του καλαμποκιού, των υπόλοιπων ανοιξιάτικων σιτηρών και της δενδροκομίας.

Nutrifert N-max

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Φωσφόρος (Ρ2Ο5)
Κάλιο (Κ2Ο)
Μαγνήσιο (MgO)
Θείο (SO3)
Βόριο (Β)
Ψευδάργυρος (Zn)
Οργανική Ουσία
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
Nutrifert® base
11 - 15 - 15 ( + 32 )
11% 11% 0% 15% 15% - 32% - - -
Nutrifert® basic
11 - 15 - 15 ( + 20 )
11% 11% 0% 15% 15% - 20% - - -
Nutrifert® starter
18 - 9 - 6 ( + 22 ) + 0,2Zn
18% 14% 4% 9% 6% - 22% - 0,2% -
Nutrifert® standard
20 - 10 - 10 ( + 15 )
20% 14% 6% 10% 10% - 15% - - -
Nutrifert® super Νέο
21 - 8 - 8 ( + 16 ) + 2MgO + TE
21% 14,3% 6,7% 8% 8% 2% 16% 0,02% 0,01% -
Nutrifert® N-max
26 - 7 - 5 ( + 6 ) + 0,5Zn
26% 14,9% 11,1% 7% 5% - 6% - 0,5% -
Nutrifert® olistar
19 - 6 - 15 ( + 7 ) + 2MgO + 0,5B
19% 11,5% 7,5% 6% 15% 2% 7% 0,5% - -
Organofert
12 - 12 - 12 ( + 35 ) + 10% Ο.Υ.
12% 12% 0% 12% 12% - 35% - - 10%
Nutrifert® poly-bor Golden
12 - 8 - 18 ( + 12 ) + 2MgO + 0,3B
12% 9,4% 2,6% 8% 18% 2% 12% 0,3% - -
Nutrifert® kali-phos Golden
9 - 22 - 22 (+10)
9% 9% - 22% 22% - 10% - - -