Περιγραφή

Σύνθετο ειδικό NPK λίπασμα πλούσιο σε Φώσφορο και Κάλιο. Η ειδική του σύνθεση, η υψηλή διαλυτότητα και η άριστη κοκκομετρία μεγιστοποιούν την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και προσφέρουν ποιοτική και ολοκληρωμένη θρέψη σε καλλιέργειες που παρουσιάζουν υψηλές απαιτήσεις σε Φώσφορο και σε Κάλιο.

Περιέχει όλη την ποσότητα του Αζώτου σε Αμμωνιακή μορφή, εξασφαλίζοντας την άριστη τροφοδοσία της καλλιέργειας καθ’ όλη την διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης.

Το Θείο (S) που περιέχει, προσλαμβάνεται από τα φυτά και επιδρά άμεσα στην αύξηση του ριζικού συστήματος ενώ εισερχόμενο στο μεταβολισμό αυξάνει την αφομοίωση του Αζώτου από την καλλιέργεια.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό Φώσφορο (90%) προωθεί την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος, προάγει την ανθοφορία και αυξάνει την καρπόδεση και το μέγεθος της παραγωγής.

Το Κάλιο (Κ) βελτιώνει την αντοχή των φυτών στο ψύχος και στις ασθένειες. Συμμετέχει στον σχηματισμό και τη μεταφορά των θρεπτικών ουσιών από τα φύλλα στους καρπούς, αυξάνοντας τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, καθιστούν το Νutrifert 9-22-22 (+10) την καλύτερη επιλογή για την βασική λίπανση του βαμβακιού, της μηδικής, της πατάτας, του καρότου, της ελιάς, του ακτινιδίου και του σπαραγγιού.

Nutrifert kali-phos Golden

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Φωσφόρος (Ρ2Ο5)
Κάλιο (Κ2Ο)
Μαγνήσιο (MgO)
Θείο (SO3)
Βόριο (Β)
Ψευδάργυρος (Zn)
Οργανική Ουσία
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
Nutrifert® base
11 - 15 - 15 ( + 32 )
11% 11% 0% 15% 15% - 32% - - -
Nutrifert® basic
11 - 15 - 15 ( + 20 )
11% 11% 0% 15% 15% - 20% - - -
Nutrifert® starter
18 - 9 - 6 ( + 22 ) + 0,2Zn
18% 14% 4% 9% 6% - 22% - 0,2% -
Nutrifert® standard
20 - 10 - 10 ( + 15 )
20% 14% 6% 10% 10% - 15% - - -
Nutrifert® super Νέο
21 - 8 - 8 ( + 16 ) + 2MgO + TE
21% 14,3% 6,7% 8% 8% 2% 16% 0,02% 0,01% -
Nutrifert® N-max
26 - 7 - 5 ( + 6 ) + 0,5Zn
26% 14,9% 11,1% 7% 5% - 6% - 0,5% -
Nutrifert® olistar
19 - 6 - 15 ( + 7 ) + 2MgO + 0,5B
19% 11,5% 7,5% 6% 15% 2% 7% 0,5% - -
Organofert
12 - 12 - 12 ( + 35 ) + 10% Ο.Υ.
12% 12% 0% 12% 12% - 35% - - 10%
Nutrifert® poly-bor Golden
12 - 8 - 18 ( + 12 ) + 2MgO + 0,3B
12% 9,4% 2,6% 8% 18% 2% 12% 0,3% - -
Nutrifert® kali-phos Golden
9 - 22 - 22 (+10)
9% 9% - 22% 22% - 10% - - -