Ιδιότητες

Τα Nutrifert® NPK, είναι υψηλής ποιότητας σύνθετα πολυθρεπτικά λιπάσματα. Η στοιχειακή τους σύνθεση είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των καλλιεργειών εξασφαλίζοντας τον επαρκή εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

Η άριστη κοκκομετρία και η ειδική επικάλυψη των κόκκων διευκολύνουν τους χειρισμούς και εγγυώνται την ομοιόμορφη διασπορά κατά την εφαρμογή. Η υψηλή διαλυτότητα, η αυξημένη περιεκτικότητα σε Θείο, η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία που συνδυάζονται τα θρεπτικά στοιχεία μεταξύ τους, μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και προάγουν την παραγωγικότητα της καλλιέργειας.

Πλεονεκτήματα

  • Ειδική σύνθεση προσαρμοσμένη στις θρεπτικές απαιτήσεις των καλλιεργειών.
  • Όλα τα θρεπτικά στοιχεία περιέχονται στον κόκκο σε αφομοιώσιμη μορφή για τα φυτά.
  • Άμεση παροχή των θρεπτικών στοιχείων στην καλλιέργεια. Ελαχιστοποίηση των απωλειών.
  • Υψηλή περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο που τα καθιστά μοναδικά στην βασική λίπανση των καλλιεργειών.
  • Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για εφοδιασμό της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών.
  • Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και των ιχνοστοιχείων.
  • Άριστη κοκκοποίηση με συμπαγείς κόκκους που δεν δημιουργούν σκόνη.
  • Μεγάλο πλάτος και ομοιόμορφη διασπορά, χωρίς κενά στο χωράφι.