Η οικογένεια Nutrifert®

Ο προσανατολισμός της σύγχρονης γεωργίας στις υψηλές αποδόσεις, τα ποιοτικά προϊόντα και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ποιότητα του εδάφους και τις πρακτικές συντήρησης του. Η προσαρμογή της λίπανσης στις διαφορετικές θρεπτικές απαιτήσεις των φυτών, αποτελεί το «κλειδί» για την διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους και την υψηλή παραγωγικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τα Nutrifert® NPK είναι μια ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων, που συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα και την μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών.

Σε κάθε κόκκο περιέχονται τα θρεπτικά στοιχεία σε μορφές πλήρως αφομοιώσιμες και σε αναλογίες απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των καλλιεργειών. Οι περισσότεροι τύποι εκτός από τα πρωτεύοντα θρεπτικά (Ν-Ρ-Κ) είναι εφοδιασμένοι και με δευτερεύοντα καθώς και μικροθρεπτικά στοιχεία (S, Μg, B, Zn) ώστε να εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη θρέψη των φυτών.

Σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες των ελληνικών εδαφών, τα Nutrifert® NPK προσφέρουν την δυνατότητα προσαρμογής της λίπανσης στις εκάστοτε εδαφικές και καλλιεργητικές απατήσεις και επιτυγχάνουν την απόλυτη θρεπτική επάρκεια και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Nutrifert