Η οικογένεια Nutri-Fast® Drop

Τα Nutri-Fast® Drop είναι υψηλών προδιαγραφών υδατοδιαλυτά λιπάσματα που αναπτύχθηκαν για να προσφέρουν στοχευμένη και αποτελεσματική θρέψη στις υπαίθριες καλλιέργειες εντατικής εκμετάλλευσης.

Περιέχουν σε πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και απόλυτα προσαρμοσμένη αναλογία το σύνολο των μακροθρεπτικών στοιχείων (Ν,Ρ,Κ,S,Mg) και σε χηλική μορφή όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία ( Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo), που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη θρέψη και την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών.

Η χρήση τους στα συστήματα υδρολίπανσης, παρέχει ευελιξία στον σχεδιασμό της θρέψης και επιτρέπει την κατάρτιση ισορροπημένων προγραμμάτων λίπανσης, που ανταποκρίνονται στις θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας.

Η παροχή των θρεπτικών στοιχείων γίνεται ομοιόμορφα, με επακριβώς καθορισμένες ποσότητες, με ισορροπημένες αναλογίες και με μορφές άμεσα διαθέσιμες στα φυτά. Η λίπανση εναρμονίζεται πλήρως με τις θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας, μειώνονται οι απώλειες προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους και βελτιώνεται η πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων.

Με υψηλή διαλυτότητα, στοιχειακή πληρότητα και ειδικά προσαρμοσμένη σύνθεση, τα Nutri-Fast® Drop ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνουν την αντοχή των φυτών στις ασθένειες και την ξηρασία και εξασφαλίζουν την άριστη τροφοδοσία της καλλιέργειας σε όλα τα σιάδια ανάπτυξης.

Σχεδιασμένα να παρέχουν θρέψη ακριβείας, εφοδιάζουν τα φυτά με τρόπο ανάλογο των απαιτήσεων τους, μειώνουν τις εισροές και εξοικονομούν πόρους προς όφελος της καλλιέργειας.

Τα Nutri-Fast® Drop συνδυάζουν την οικονομικότητα της λίπανσης με την υψηλή παραγωγικότητα, αυξάνουν τις στρεμματικές αποδόσεις και αποτελούν κορυφαία επιλογή για αξιόπιστη και ολοκληρωμένη θρέψη των υπαίθριων κηπευτικών και της δεντροκομίας.

Nutri-Fast Drop