Περιγραφή

Υψηλής καθαρότητας και περιεκτικότητας αζωτούχο λίπασμα, με ισορροπημένη αναλογία (1:1) Νιτρικού και Αμμωνιακού Αζώτου. Η ειδική διαδικασία παραγωγής και η χημική του σύνθεση εξασφαλίζει την πλήρη διαλυτότητα του και το καθιστά ιδανικό για χρήση στην καλλιέργεια μέσω των συστημάτων υδρολίπανσης.

Ο εφοδιασμός με πλήρως υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο Άζωτο παρέχει χωρίς καθυστέρηση στην καλλιέργεια την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εύρωστη ανάπτυξη, υψηλές αποδόσεις* και παραγωγή προϊόντων πλούσιων σε πρωτεΐνες και υδατάνθρακες.

Έχει αμελητέα επίδραση στην οξύτητα του εδάφους ενώ η χημική του σύνθεση βελτιώνει την απορρόφηση άλλων θρεπτικών στοιχείων, όπως το Κάλιο(Κ), το Ασβέστιο(Ca) και το Μαγνήσιο(MgO), προωθώντας την ανθοφορία και την καρπόδεση.

Το Nutrammon solub έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει με ιδανικό τρόπο τις απαιτήσεις της μεγάλης καλλιέργειας, της δεντροκομίας και των κηπευτικών, μέσω των συστημάτων υδρολίπανσης, τόσο σε ανοικτά όσο και σε θερμοκηπιακά συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης.

* Όλα τα γνωστά, έως σήμερα, πειραματικά δεδομένα, επιβεβαιώνουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νιτρικής σε σχέση με την Ουρική μορφή Αζώτου, καταδεικνύοντας την σημαντικά υψηλότερη παραγωγικότητα των καλλιεργειών που λιπαίνονται με Νιτρική Αμμωνία (Nutrammon) σε σχέση με αυτές που λιπαίνονται με Ουρία.

Nutrammon solub

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
 
Nutrammon® 33,5-0-0
33,5 - 0 - 0
33,5% 16,5% 17% με λιπασματοδιανομέα
Nutrammon® 34,5-0-0
34,5 - 0 - 0
34,5% 17% 17,5% με λιπασματοδιανομέα
Nutrammon® solub (34,5-0-0)
34,5 - 0 - 0
34,5% 17% 17,5% με υδρολίπανση