Προϊόντα

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
 
Nutrammon® 33,5-0-0
33,5 - 0 - 0
33,5% 16,5% 17% με λιπασματοδιανομέα
Nutrammon® 34,5-0-0
34,5 - 0 - 0
34,5% 17% 17,5% με λιπασματοδιανομέα
Nutrammon® solub (34,5-0-0)
34,5 - 0 - 0
34,5% 17% 17,5% με υδρολίπανση
Nutrammon 33,5
Nutrammon 34,5
Nutrammon solub