Ιδιότητες

Τα Nutrammon® εφοδιάζουν τα φυτά με πλήρως υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο Άζωτο και παρέχουν χωρίς καθυστερήσεις στην καλλιέργεια την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος. Η χημική τους σύνθεση βελτιώνει την πρόσληψη άλλων στοιχείων (Κ, Ca, Mg), προωθεί την άνθιση και την καρποφορία και συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής.

Τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες εδάφους αποτελούν την πιο αξιόπιστη πηγή για την άμεση τροφοδοσία των φυτών με Άζωτο προσφέροντας στον παραγωγό τη δυνατότητα για ευέλικτο προγραμματισμό της λίπανσης. Tα Nutrammon® έχουν αμελητέα επίδραση στην οξύτητα του εδάφους και διατηρούν αναλλοίωτες τις φυσικοχημικές του ιδιότητες, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα Αζωτούχα λιπάσματα.

Οι καλλιέργειες που λιπαίνονται με Nutrammon®, παρουσιάζουν εύρωστη ανάπτυξη και υψηλές αποδόσεις, έχουν μικρότερες απαιτήσεις σε νερό και παράγουν προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνη και υδατάνθρακες βελτιώνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Πλεονεκτήματα

  • Όλο το Άζωτο περιέχεται σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή για τα φυτά.
  • Ισορροπημένη αναλογία (50:50) Αμμωνιακού ΝΗ4 και Νιτρικού ΝΟ3 Αζώτου.
  • Αρμονική θρέψη, που καλύπτει τις άμεσες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες των φυτών.
  • Αξιόπιστη τροφοδοσία της καλλιέργειας όλες τις εποχές του χρόνου. Ευελιξία στον προγραμματισμό της λίπανσης.
  • Μικρότερη εξάχνωση του Αζώτου το καλοκαίρι από οποιοδήποτε άλλο Αζωτούχο λίπασμα.
  • Αυξάνουν την πρόσληψη κατιόντων (Κ, Ca, Mg) από την καλλιέργεια και περιορίζουν την τοξική επίδραση του χλωρίου (Cl).
  • Επηρεάζουν την οξύτητα του εδάφους λιγότερο από άλλα λιπάσματα.
  • Καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις αυξημένες ανάγκες σε Άζωτο τόσο στη βλαστική περίοδο όσο και κατά την ανάπτυξη των καρπών.
  • Αυξάνουν τις στρεμματικές αποδόσεις και την περιεκτικότητα των παραγόμενων προϊόντων σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνη.
  • Εξασφαλίζουν ομοιόμορφη διασπορά του Αζώτου στον αγρό και δεν χρειάζονται παράχωμα.