Τρόπος δράσης

Η εύρωστη ανάπτυξη και η υψηλή παραγωγικότητα των καλλιεργειών προϋποθέτει την ομαλή τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές του Αζώτου.

Κατά τη λίπανση με παραδοσιακά λιπάσματα, το σύνολο του προστιθέμενου Αζώτου μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε Νιτρώδη και στη συνέχεια σε Νιτρικά άλατα. Λόγω αυτής της μετατροπής, οι ρίζες των καλλιεργειών που λιπαίνονται με παραδοσιακά λιπάσματα βρίσκουν στο έδαφος μόνο τη Νιτρική μορφή Αζώτου.

Τα φυτά εξαναγκάζονται σε μονομερή Νιτρική θρέψη, στερούνται το μεταβολικά απαραίτητο Αμμωνιακό Άζωτο και υποβαθμίζουν την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Τα λιπάσματα NutrActive® μέσω του επιβραδυντή νιτροποίησης DCD, σταθεροποιούν το Αμμωνιακό Άζωτο, το προστατεύουν από την μικροβιακή οξείδωση, και παρατείνουν τον χρόνο παραμονής του στο έδαφος για 8 έως 12 εβδομάδες.

Επιβραδύνοντας το ρυθμό μετατροπής του Αμμωνιακού Αζώτου σε Νιτρικό, τα λιπάσματα NutrActive® εξασφαλίζουν την παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας και με τις δύο μορφές Αζώτου. Ταυτόχρονα ρυθμίζουν την παροχή του Αζώτου με βάση τις ανάγκες των φυτών, ελαχιστοποιούν τις απώλειες από έκπλυση και εξαέρωση και μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Η μακρόχρονη και ισορροπημένη τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου, προάγει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνει την απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων και επιτυγχάνει την εύρωστη ανάπτυξη και την υψηλή παραγωγικότητα των καλλιεργειών.