Περιγραφή

Το NutrActive special είναι κορυφαίας ποιότητας πολυθρεπτικό NPK λίπασμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί να παρέχει αρμονική και ολοκληρωμένη θρέψη στο σύνολο των καλλιεργειών και σε όλες τις εδαφοκλιματικές συνθήκες. Συνδυάζει την πληρότητα σε αφομοιώσιμα θρεπτικά στοιχεία, την υψηλή διαλυτότητα και την άριστη κοκκομετρία με την τεχνολογία σταθεροποίησης του Αζώτου. H παρουσία του Επιβραδυντή Νιτροποίησης (DCD) παρατείνει την παροχή του Αζώτου στην καλλιέργεια, μεγιστοποιεί την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων και προωθεί την καλή εγκατάσταση και την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών.

Η παρουσία στο έδαφος και των δύο μορφών Αζώτου, ο επαρκής εφοδιασμός των φυτών, με τρόπο ομαλό και ανάλογο των απαιτήσεων τους, εξασφαλίζει αρμονική ανάπτυξη, εξισορροπεί την βλάστηση και την ανθοφορία και ευνοεί την καρποφορία. Το Κάλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην σύνθεση και στην μετακίνηση των υδατανθράκων μέσα στο φυτό, αυξάνει την αντοχή του στο κρύο και την ξηρασία και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Το Μαγνήσιο επιδρά θετικά στην περιεκτικότητα της χλωροφύλλης στα φύλλα και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία ενισχύει την φωτοσύνθεση και την παραγωγή υδατανθράκων και προάγει την ανθοφορία και την καρπόδεση.

Ο ιδανικός συνδυασμός των θρεπτικών στοιχείων με την τεχνολογία του σταθεροποιημένου Αζώτου, καθιστούν τo NutrActive special ως το πλέον εξελιγμένο και καινοτόμο λίπασμα για την βασική και επιφανειακή λίπανση όλων των καλλιεργειών (δενδροκομία, αμπελουργία, κηπευτικά) σε όλους τους τύπους των εδαφών.

NutrActive special

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Κυαναμιδικό Άζωτο
Φωσφόρος (Ρ2Ο5)
Κάλιο (Κ2Ο)
Μαγνήσιο (MgO)
Θείο (SO3)
Βόριο (B)
Ψευδάργυρος (Zn)
Σίδηρος (Fe)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
 
NutrActive® 27N Νέο
27 - 0 - 0 ( + 28 )
27% 19% 7,7% 0,3% - - - 28% - - - όλες οι καλλιέργειες
NutrActive® Boro-plus Νέο
26 - 0 - 0 (+27) + 0,3B)
26% 18,3% 7,4% 0,3% - - - 27% 0,3% - -
NutrActive® smart Νέο
24 - 12 - 0 ( + 20 )
24% 16,8% 6,93% 0,27% 12% - - 20% - - - μεγάλη καλλιέργεια
NutrActive® zinc Νέο
24 - 12 - 0 ( + 20 ) + 0,5Zn
24% 16,3% 7,45% 0,25% 12% - - 20% - 0,5% - μεγάλη καλλιέργεια, δενδροκομία
NutrActive® 20-10 Νέο
20 - 10 - 0 ( + 20 )
20% 14,6% 5,18% 0,22% 10% - - 20% - - μεγάλη καλλιέργεια
NutrActive® expert Νέο
20 - 20 - 0 ( + 22 )
20% 17,1% 2,64% 0,3% 20% - - 22% - - - μεγάλη καλλιέργεια, δεντροκομία, κηπευτικά
NutrActive® leader Νέο
15 - 15 - 15 ( + 15 )
15% 12,2% 2,61% 0,2% 15% 15% - 15% - - - μεγάλη καλλιέργεια, δεντροκομία, κηπευτικά, αμπελουργία
NutrActive® plus Νέο
24 - 6 - 7 ( + 12 ) + 0,3Zn
24% 14,9% 8,9% 0,2% 6% 7% - 12% - 0,3% - μεγάλη καλλιέργεια, δεντροκομία, κηπευτικά
NutrActive® bor Νέο
21 - 7 - 11 ( + 12 ) + 0,3B
21% 13% 7,8% 0,2% 7% 11% - 12% 0,3% - - μεγάλη καλλιέργεια, δεντροκομία, κηπευτικά, ελιά
NutrActive® special Νέο
12 - 12 - 17 + 30 SO3 + 2MgO + TE
12% 10,3% 1,53% 0,17% 12% 17% 2% 30% 0,02% 0,01 -
NutrActive® triple-S Νέο
15 - 15 - 15 + 25 SO3
15% 12% 2,81% 0,19% 15% 15% 10% 25% - - -
NutrActive® magni-bor Νέο
20 - 5 - 10 + 18 SO3 + 2MgO + 0,5B
20% 12,2% 7,6% 0,2% 5% 10% 2% 18% 0,5% - -
NutrActive® magni-plus Νέο
14 - 7 - 14 (+25) + 4MgO + 0,1Fe +0,1Zn
14% 10,7% 3,12% 0,18% 7% 14% 4% 10% - 0,1% 0,1%
NutrActive® FerroZinc Νέο
11 - 22 - 22 (+10) + 0,2Fe + 0,2Zn
11% 10,8% 0,2% 22% 22% 10% - 0,2% 0,2%
NutrActive® olivera Νέο
18 - 6 - 14 (+12) + 2MgO + 0,3B
18% 11,9% 5,9% 0,2% 6% 14% 2% 12% 0,3%