Περιγραφή

Το NutrActive FerroZinc είναι νέας γενιάς πολυθρεπτικό λίπασμα, ειδικά σχεδιασμένο για την ορθολογική διαχείριση της λίπανσης και την αύξηση των αποδόσεων στη σύγχρονη γεωργία. Καινοτόμο σύνθετο NPK λίπασμα, περιέχει όλο το Άζωτο σε σταθεροποιημένη Αμμωνιακή μορφή και Φώσφορο υψηλής υδαοτοδιαλυτότητας. Πλούσιο σε Κάλιο, Θείο και Ιχνοστοιχεία, Σίδηρο και Ψευδάργυρο, είναι ένα από τα πληρέστερα χημικά λιπάσματα και έχει σχεδιαστεί να προσφέρει ολοκληρωμένη θρέψη στις βασικές λιπάνσεις καλλιεργειών υψηλής απόδοσης.

Κατά την διαδικασία της παραγωγής του, σε κάθε κόκκο ενσωματώνεται ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD) που επιβραδύνει τη διαδικασία της Νιτροποίησης και επιμηκύνει την διαθεσιμότητα του Αζώτου στα φυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ρυθμίζει την παροχή του Αζώτου με βάση τις απαιτήσεις της καλλιέργειας, εξασφαλίζει ολοκληρωμένη και μακράς διάρκειας θρέψη των φυτών και μειώνει τις απώλειες λόγω έκπλυσης και εξάχνωσης.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε αφομοιώσιμο - υδατοδιαλυτό Φώσφορο (P), προωθεί τη δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των φυτών στα κρίσιμα στάδια της εγκατάστασης, της άνθισης και της καρπόδεσης, όπου η επάρκεια του Φωσφόρου έχει καθοριστική επίδραση στην εξέλιξη και την απόδοση της καλλιέργειας.

Το Κάλιο (Κ) επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της ρίζας και του φυλλώματος, βελτιώνει την πρόσληψη και αξιοποίηση του νερού από τα φυτά και ενισχύει την αντοχή τους σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και στα παθογόνα. Αυξάνει την παραγωγή των υδατανθράκων στα φύλλα και συμμετέχει στη μεταφορά τους προς τους καρπούς, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Το Θείο διαλυτοποιεί τον Φώσφορο και τα Ιχνοστοιχεία, αυξάνοντας την πρόσληψης από τα φυτά. Ο συνδυασμός του Θείου με το 100% Αμμωνιακό Άζωτο του NutrActive FerroZinc, δημιουργεί συνέργεια μεταξύ των δύο θρεπτικών στοιχείων, μεγιστοποιεί την αξιοποίηση του λιπάσματος και αυξάνει τις στρεμματικές αποδόσεις.

Ο Σιδήρος προλαμβάνει την εμφάνιση χλωρώσεων στα νέα φύλλα και αποτελεί καταλύτη για την παραγωγή της χλωροφύλλης και την αύξηση της φωτοσύνθεσης ενώ παράλληλα συμμετέχει και σε άλλες μεταβολικές διεργασίες, ενώ ο Ψευδάργυρος συμμετέχει ενεργά στην σύνθεση της αυξίνης, διεγείρει την ριζική και βλαστική ανάπτυξη, προωθεί την καρπόδεση και αυξάνει τον αριθμό και το μέγεθος των καρπών.

Η άριστη κοκκομετρία, η στοιχειακή πληρότητα και η υψηλή διαλυτότητα, καθιστούν το NutrActive FerroZinc την ιδανικότερη επιλογή για την βασική λίπανση του βαμβακιού, της μηδικής, της πατάτας, του καρότου, της ελιάς, του ακτινιδίου και του σπαραγγιού.

NutrActive FerroZinc

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Κυαναμιδικό Άζωτο
Φωσφόρος (Ρ2Ο5)
Κάλιο (Κ2Ο)
Μαγνήσιο (MgO)
Θείο (SO3)
Βόριο (B)
Ψευδάργυρος (Zn)
Σίδηρος (Fe)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
 
NutrActive® 27N Νέο
27 - 0 - 0 ( + 28 )
27% 19% 7,7% 0,3% - - - 28% - - - όλες οι καλλιέργειες
NutrActive® Boro-plus Νέο
26 - 0 - 0 (+27) + 0,3B)
26% 18,3% 7,4% 0,3% - - - 27% 0,3% - -
NutrActive® smart Νέο
24 - 12 - 0 ( + 20 )
24% 16,8% 6,93% 0,27% 12% - - 20% - - - μεγάλη καλλιέργεια
NutrActive® zinc Νέο
24 - 12 - 0 ( + 20 ) + 0,5Zn
24% 16,3% 7,45% 0,25% 12% - - 20% - 0,5% - μεγάλη καλλιέργεια, δενδροκομία
NutrActive® 20-10 Νέο
20 - 10 - 0 ( + 20 )
20% 14,6% 5,18% 0,22% 10% - - 20% - - μεγάλη καλλιέργεια
NutrActive® expert Νέο
20 - 20 - 0 ( + 22 )
20% 17,1% 2,64% 0,3% 20% - - 22% - - - μεγάλη καλλιέργεια, δεντροκομία, κηπευτικά
NutrActive® leader Νέο
15 - 15 - 15 ( + 15 )
15% 12,2% 2,61% 0,2% 15% 15% - 15% - - - μεγάλη καλλιέργεια, δεντροκομία, κηπευτικά, αμπελουργία
NutrActive® plus Νέο
24 - 6 - 7 ( + 12 ) + 0,3Zn
24% 14,9% 8,9% 0,2% 6% 7% - 12% - 0,3% - μεγάλη καλλιέργεια, δεντροκομία, κηπευτικά
NutrActive® bor Νέο
21 - 7 - 11 ( + 12 ) + 0,3B
21% 13% 7,8% 0,2% 7% 11% - 12% 0,3% - - μεγάλη καλλιέργεια, δεντροκομία, κηπευτικά, ελιά
NutrActive® special Νέο
12 - 12 - 17 + 30 SO3 + 2MgO + TE
12% 10,3% 1,53% 0,17% 12% 17% 2% 30% 0,02% 0,01 -
NutrActive® triple-S Νέο
15 - 15 - 15 + 25 SO3
15% 12% 2,81% 0,19% 15% 15% 10% 25% - - -
NutrActive® magni-bor Νέο
20 - 5 - 10 + 18 SO3 + 2MgO + 0,5B
20% 12,2% 7,6% 0,2% 5% 10% 2% 18% 0,5% - -
NutrActive® magni-plus Νέο
14 - 7 - 14 (+25) + 4MgO + 0,1Fe +0,1Zn
14% 10,7% 3,12% 0,18% 7% 14% 4% 10% - 0,1% 0,1%
NutrActive® FerroZinc Νέο
11 - 22 - 22 (+10) + 0,2Fe + 0,2Zn
11% 10,8% 0,2% 22% 22% 10% - 0,2% 0,2%
NutrActive® olivera Νέο
18 - 6 - 14 (+12) + 2MgO + 0,3B
18% 11,9% 5,9% 0,2% 6% 14% 2% 12% 0,3%