Περιγραφή

Το λίπασμα NutrActive bor έχει αναπτυχθεί με κριτήριο να καλύπτει πλήρως τις θρεπτικές απαιτήσεις της βλαστικής φάσης και να προάγει την πλούσια ανθοφορία των βοριόφιλων καλλιεργειών. Η υψηλή διαλυτότητα και η άριστη κοκκομετρία μεγιστοποιούν την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και προωθούν την καλή εγκατάσταση και την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών.

Η παρουσία του Επιβραδυντή Νιτροποίησης (DCD) μεταβάλλει το ρυθμό Νιτροποίησης στο έδαφος, παρατείνει την διαθεσιμότητα του Αζώτου στα φυτά και ρυθμίζει την παροχή του με βάση τις απαιτήσεις της καλλιέργειας. Καλύπτει με αυτό τον τρόπο επαρκώς τα κρίσιμα στάδια της βλάστησης, της ανθοφορίας και της καρπόδεσης.

Το Βόριο σε συνδυασμό με το Άζωτο και το Φώσφορο, προωθούν τον σχηματισμό τέλειων ανθέων και εξασφαλίζουν την ομαλή εξέλιξη της γονιμοποίησης και της καρπόδεσης.

Το Κάλιο βελτιώνει την αντοχή των φυτών στο ψύχος την υδατική καταπόνηση και τις ασθένειες. Συμμετέχει στον σχηματισμό υδατανθράκων και επιδρά στην σύνθεση των λιπιδίων, αυξάνοντας τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής, ειδικότερα των ελαιούχων σπόρων.

Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών, καθιστούν τo NutrActive bor ιδανικό λίπασμα για την Ελιά, και όλες τις καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις σε βόριο όπως τα τεύτλα, ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη και όλα τα καραμβοειδή.

NutrActive bor

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Κυαναμιδικό Άζωτο
Φωσφόρος (Ρ2Ο5)
Κάλιο (Κ2Ο)
Μαγνήσιο (MgO)
Θείο (SO3)
Βόριο (B)
Ψευδάργυρος (Zn)
Σίδηρος (Fe)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
 
NutrActive® 27N Νέο
27 - 0 - 0 ( + 28 )
27% 19% 7,7% 0,3% - - - 28% - - - όλες οι καλλιέργειες
NutrActive® Boro-plus Νέο
26 - 0 - 0 (+27) + 0,3B)
26% 18,3% 7,4% 0,3% - - - 27% 0,3% - -
NutrActive® smart Νέο
24 - 12 - 0 ( + 20 )
24% 16,8% 6,93% 0,27% 12% - - 20% - - - μεγάλη καλλιέργεια
NutrActive® zinc Νέο
24 - 12 - 0 ( + 20 ) + 0,5Zn
24% 16,3% 7,45% 0,25% 12% - - 20% - 0,5% - μεγάλη καλλιέργεια, δενδροκομία
NutrActive® 20-10 Νέο
20 - 10 - 0 ( + 20 )
20% 14,6% 5,18% 0,22% 10% - - 20% - - μεγάλη καλλιέργεια
NutrActive® expert Νέο
20 - 20 - 0 ( + 22 )
20% 17,1% 2,64% 0,3% 20% - - 22% - - - μεγάλη καλλιέργεια, δεντροκομία, κηπευτικά
NutrActive® leader Νέο
15 - 15 - 15 ( + 15 )
15% 12,2% 2,61% 0,2% 15% 15% - 15% - - - μεγάλη καλλιέργεια, δεντροκομία, κηπευτικά, αμπελουργία
NutrActive® plus Νέο
24 - 6 - 7 ( + 12 ) + 0,3Zn
24% 14,9% 8,9% 0,2% 6% 7% - 12% - 0,3% - μεγάλη καλλιέργεια, δεντροκομία, κηπευτικά
NutrActive® bor Νέο
21 - 7 - 11 ( + 12 ) + 0,3B
21% 13% 7,8% 0,2% 7% 11% - 12% 0,3% - - μεγάλη καλλιέργεια, δεντροκομία, κηπευτικά, ελιά
NutrActive® special Νέο
12 - 12 - 17 + 30 SO3 + 2MgO + TE
12% 10,3% 1,53% 0,17% 12% 17% 2% 30% 0,02% 0,01 -
NutrActive® triple-S Νέο
15 - 15 - 15 + 25 SO3
15% 12% 2,81% 0,19% 15% 15% 10% 25% - - -
NutrActive® magni-bor Νέο
20 - 5 - 10 + 18 SO3 + 2MgO + 0,5B
20% 12,2% 7,6% 0,2% 5% 10% 2% 18% 0,5% - -
NutrActive® magni-plus Νέο
14 - 7 - 14 (+25) + 4MgO + 0,1Fe +0,1Zn
14% 10,7% 3,12% 0,18% 7% 14% 4% 10% - 0,1% 0,1%
NutrActive® FerroZinc Νέο
11 - 22 - 22 (+10) + 0,2Fe + 0,2Zn
11% 10,8% 0,2% 22% 22% 10% - 0,2% 0,2%
NutrActive® olivera Νέο
18 - 6 - 14 (+12) + 2MgO + 0,3B
18% 11,9% 5,9% 0,2% 6% 14% 2% 12% 0,3%