Οφέλη

Αξιοποίηση δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων

Επιβραδύνοντας τον ρυθμό Νιτροποίησης, τα λιπάσματα Νutractive εξασφαλίζουν την παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας και με τις δύο μορφές Αζώτου. Η ισορροπημένη θρέψη προάγει την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος. Τα φυτά εκμεταλλεύονται μεγαλύτερο όγκο εδάφους και αυξάνουν την απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων. Ταυτόχρονα, η απορρόφηση του Αμμωνιακού Αζώτου οδηγεί σε μείωση του ph στην επιφάνεια της ριζόσφαιρας, απελευθερώνοντας θρεπτικά στοιχεία που προϋπήρχαν στο έδαφος αλλά ήταν ισχυρά δεσμευμένα και μη διαθέσιμα στα φυτά. Μέσω αυτού του μηχανισμού δίνεται η δυνατότητα στην καλλιέργεια, πέραν του λιπάσματος, να αξιοποιεί τα ακινητοποιημένα συστατικά του εδάφους καθώς και τα ανεκμετάλλευτα θρεπτικά στοιχεία προηγούμενων λιπάνσεων και να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Μείωση του ph στην επιφάνεια της ριζόσφαιρας λόγω Αμμωνιακής θρέψης

Αύξηση της απορρόφησης Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων

Η Νιτρική θρέψη συνοδεύεται με αλκαλοποίηση της ριζόσφαιρας και δυσχεραίνει την απορρόφηση του Φωσφόρου και των ιχνοστοιχείων, που σχηματίζουν δυσδιάλυτες ενώσεις στο έδαφος. Η λίπανση των φυτών με κοινό Αμμωνιακό Άζωτο βελτιώνει την απορρόφηση αυτών των στοιχείων. Όμως λόγω της γρήγορης μετατροπής του σε Νιτρικό, επαναλαμβάνεται η αλκαλοποίηση και η καλλιέργεια αδυνατεί να απορροφήσει επαρκείς ποσότητες. Η λίπανση με Αμμωνιακό Άζωτο, που περιέχει Επιβραδυντή Νιτροποίησης, οξινίζει τη ριζόσφαιρα, διαλυτοποιεί τον Φώσφορο και τα ιχνοστοιχεία και αυξάνει την απορρόφησή τους από την καλλιέργεια.

Αύξηση της απορρόφησης του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων με τη χρήση Αμμωνιακού Αζώτου και Επιβραδυντή Νιτροποίησης (Ε.Ν.)

Εξοικονόμηση ενέργειας - αύξηση των αποδόσεων

Το Νιτρικό Άζωτο αν και απορροφάται, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει από τα φυτά. Το φυτό καταναλώνει ενέργεια, για να το μετατρέψει πρώτα σε Αμμωνιακό και μετά να το χρησιμοποιήσει για τη σύνθεση αμινοξέων και πρωτεϊνών. Τα NutrActive®, αυξάνουν την Αμμωνιακή θρέψη και εφοδιάζουν τα φυτά με Άζωτο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τον μεταβολισμό τους. Μειώνουν τη σπατάλη ενέργειας που απαιτεί η θρέψη της καλλιέργειας με κοινά λιπάσματα και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Η παρατεταμένη τροφοδοσία της καλλιέργειας με Αμμωνιακό Άζωτο, διεγείρει τη σύνθεση κυτοκινινών και πολυαμινών από τα φυτά. Οι ουσίες, αυτές, προάγουν την πλούσια ανθοφορία και καρπόδεση της καλλιέργειας, αυξάνοντας τις στρεμματικές αποδόσεις και την ποιότητα της παραγωγής.

Η Αμμωνιακή θρέψη που επιτυγχάνεται με τα NutrActive® μειώνει τη σπατάλη ενέργειας, προάγει την καρποφορία και αυξάνει την παραγωγή.