Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας* Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία, η οποία συνδυάζει την Αμμωνιακή(ΝΗ4) και την Νιτρική(ΝΟ3) μορφή του Αζώτου με το Ασβέστιο. Η ισορροπημένη αναλογία του Αζώτου (50% Αμμωνιακό : 50% Νιτρικό) εξασφαλίζει τόσο την άμεση, όσο και την σε βάθος χρόνου, θρέψη της καλλιέργειας. Η παρουσία του Ασβεστίου βελτιώνει την δομή και τον αερισμό του εδάφους, το προστατεύει από την οξίνιση και προάγει την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών. Είναι ιδανική επιλογή για τις εκτατικές καλλιέργειες στις οποίες επιδιώκονται υψηλές αποδόσεις και ειδικότερα σε εδάφη φτωχά σε Ασβέστιο.

*Παράγεται με σύνθεση και πλεονεκτεί ισχυρά σε σχέση με την πλειονότητα των Ασβεστούχων Νιτρικών Αμμωνιών που εισάγονται από το εξωτερικό και είναι παραπροϊόντα της επεξεργασίας του Φωσφωρίτη με Νιτρικό οξύ κατά την διαδικασία παραγωγής ΝΡΚ λιπασμάτων.

Nitrocan 26

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO)
Βόριο (Β)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
 
Nitrocan® 26-0-0
26 - 0 - 0
26% 13% 13% - - μεγάλη καλλιέργεια
Nitrocan® special
27 - 0 - 0 + 5MgO + 0,2B
27% 13,5% 13,5% 5% 0,2% δεντροκομία, κηπευτικά