Προϊόντα

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO)
Βόριο (Β)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
 
Nitrocan® 26-0-0
26 - 0 - 0
26% 13% 13% - - μεγάλη καλλιέργεια
Nitrocan® special
27 - 0 - 0 + 5MgO + 0,2B
27% 13,5% 13,5% 5% 0,2% δεντροκομία, κηπευτικά
Nitrocan 26
Nitrocan special