Η οικογένεια Nitrocan®

Η στοχευμένη θρέψη και η επίτευξη υψηλών αποδόσεων στη γεωργία, προϋποθέτουν την επαρκή τροφοδοσία των καλλιεργειών και με τις δύο μορφές Αζώτου.

Στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης, τα φυτά εκδηλώνουν μια επιλεκτική προτίμηση και απορροφούν περισσότερο Αμμωνιακό Άζωτο συνθέτοντας αμινοξέα και πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητα για τη βλάστηση και την ομαλή είσοδο στην αναπαραγωγική φάση. Σε μεταγενέστερα στάδια το Νιτρικό Άζωτο αποκτά βαρύνουσα σημασία καθώς μεταβολίζεται στο υπέργειο τμήμα και τροφοδοτεί την ταχεία ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας και των καρπών.

Τα Nitrocan® έχουν αναπτυχθεί για να κλιμακώνουν την τροφοδοσία των φυτών με άμεσα διαθέσιμες και πλήρως αφομοιώσιμες μορφές Αζώτου. Συνδυάζουν ισορροπημένα (50 : 50) την ταχεία δράση του Νιτρικού με την παρατεταμένη διαθεσιμότητα του Αμμωνιακού Αζώτου και καλύπτουν με άριστο τρόπο τόσο τις άμεσες όσο και τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες των καλλιεργειών.

Η ειδική τους σύνθεση εγγυάται τη μέγιστη αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά, μειώνει τις απώλειες από εξαέρωση και καθιστά ευέλικτο τον προγραμματισμό της λίπανσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Πλούσια σε Ασβέστιο, προστατεύουν το έδαφος από την οξίνιση που επιφέρει η μακροχρόνια χρήση των Αζωτούχων λιπασμάτων, προάγουν τη γονιμότητά του και εξασφαλίζουν την υγιή ανάπτυξη των φυτών.

Η άμεση και παρατεταμένη δράση και τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των Nitrocan®, αυξάνουν την αποδοτικότητα της λίπανσης και τα καθιστούν κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών όλων των καλλιεργειών σε όλους τους τύπους εδαφών.

Nitrocan 26, Nitrocan special

Το Άζωτο

Το Άζωτο μαζί με το Νερό, τον Άνθρακα, το Οξυγόνο και το Υδρογόνο είναι θεμελιώδη θρεπτικά στοιχεία για την ύπαρξη της ζωής και κάθε έμβιου οργανισμού στη φύση. Στα φυτά συμμετέχει περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο στη δημιουργία του φυτικού σώματος και στις ζωτικές λειτουργίες της ανάπτυξης και της παραγωγής. Ως συστατικό της χλωροφύλλης εμπλέκεται στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και στην παραγωγή των υδατανθράκων, που αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας και τον μοναδικό λόγο για τον οποίο ο άνθρωπος ανέπτυξε τη γεωργία. Ως δομικό στοιχείο των Αμινοξέων, των πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων παίζει καθοριστικό ρόλο στις ενεργειακές μεταβολές, στην αναπαραγωγή των φυτών μέσα στο χρόνο και τελικά στην ανάπτυξη και την απόδοση των καλλιεργειών.

Η έλλειψή του οδηγεί σε μείωση της γονιμότητας του εδάφους, καχεκτική ανάπτυξη, πρόωρη γήρανση των φυτών, μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας.

Η περίσσεια του ευνοεί την παραγωγή φυτών ευπαθών στις ασθένειες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθυστερεί την άνθιση, μειώνει την καρπόδεση, οψιμίζει την ωρίμανση και ζημιώνει την παραγωγή.

Η επάρκεια και η ορθολογική διαχείριση του Αζώτου, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την ευρωστία και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών στη σύγχρονη γεωργία.

Πηγές Αζώτου για τα φυτά

Το Άζωτο είναι το αφθονότερο ατμοσφαιρικό αέριο και καταλαμβάνει το 78% του συνολικού όγκου της ατμόσφαιρας. Στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους κυμαίνεται από 0,05 έως 0,4% και απαντάται σχεδόν στο σύνολό του σε οργανική μορφή. Παρά το γεγονός ότι οι καλλιέργειες αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον με αφθονία Αζώτου, τα φυτά με εξαίρεση τα ψυχανθή, δεν μπορούν να προσλάβουν και να αξιοποιήσουν το ατμοσφαιρικό Άζωτο. Ταυτόχρονα στερούνται και της δυνατότητας να αξιοποιήσουν το οργανικό Άζωτο του εδάφους, εάν δεν προηγηθεί η διάσπαση και η μετατροπή του σε αφομοιώσιμες μορφές. Γι’ αυτό το λόγο, οι ελλείψεις Αζώτου είναι η συχνότερη θρεπτική ανεπάρκεια που παρατηρείται στις καλλιέργειες και ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Η ορθολογική διαχείριση του Αζώτου και η επαρκή τροφοδοσία των καλλιεργειών με αυτό, υπήρξε βασική επιδίωξη της γεωργικής πρακτικής στην πορεία του χρόνου, συνέβαλε καταλυτικά στην εξέλιξη των καλλιεργητικών συστημάτων και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της γεωργίας από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Απορροφητικότητα

Τα φυτά απορροφούν το Άζωτο του εδάφους ως Νιτρικό (ΝΟ3-Ν) και ως Αμμωνιακό (ΝΗ4-Ν) .

Το Αμμωνιακό Άζωτο σχηματίζει σταθερούς δεσμούς με το έδαφος και προσλαμβάνεται από τις ρίζες των φυτών καθώς αυτές αναπτύσσονται και έρχονται σε επαφή με τα εδαφικά σωματίδια. Το Νιτρικό Άζωτο κινείται ελεύθερα μέσα στο έδαφος προσεγγίζει τις ρίζες και η πρόσληψή του από τα φυτά γίνεται διαμέσου του εδαφικού νερού. Η παρουσία στο έδαφος κα των δύο μορφών Αζώτου είναι καθοριστικής σημασίας για την εύρωστη ανάπτυξη των καλλιεργειών, την αύξηση των αποδόσεων και την ποιότητα της παραγωγής.