Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας -Υδατοδιαλυτή*- Νιτροθειική Αμμωνία με Σίδηρο και Ψευδάργυρο. Ο ειδικός τρόπος παραγωγής του, η αναλογία των θρεπτικών στοιχείων στον κόκκο και ο συνεργισμός μεταξύ τους καλύπτουν με ιδανικό τρόπο τις ανάγκες της καλλιέργειας σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης.

Το Νιτρικό Άζωτο απορροφάται άμεσα από τις ρίζες και παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος των φυτών, ενώ το Αμμωνιακό κλιμακώνει τον εφοδιασμό της καλλιέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το Θείο που περιέχει προσλαμβάνεται από τα φυτά, επιδρά άμεσα στην αύξηση του ριζικού συστήματος και εισερχόμενο στο μεταβολισμό αυξάνει την αφομοίωση του Αζώτου από την καλλιέργεια.

Ο Σιδήρος προλαμβάνει την εμφάνιση χλωρώσεων στα νέα φύλλα. Λειτουργεί ως καταλύτης για την παραγωγή της χλωροφύλλης και την αύξηση της φωτοσύνθεσης και ταυτόχρονα συμμετέχει σε σειρά σημαντικών μεταβολικών διεργασιών εντός του φυτού .

Ο Ψευδάργυρος συμμετέχει ενεργά στην σύνθεση της αυξίνης, διεγείρει την βλαστική ανάπτυξη, προωθεί την ανθοφορία και αυξάνει τον αριθμό και το μέγεθος των καρπών.

Η στοιχειακή σύνθεση, η υψηλή διαλυτότητα και η άριστη κοκκομετρία αναδεικνύουν το Fertammon special, ως την καλύτερη επιλογή για την επιφανειακή λίπανση των εσπεριδοειδών, της Ελιάς, του Αμπελιού, των Οπωροφόρων δέντρων και των κηπευτικών, σε όλα τα συστήματα καλλιέργειας (υπαίθρια - θερμοκηπίου).

*Μέσω ειδικής διαδικασίας παραγωγής, οι κόκκοι του Fertammon special είναι πλήρως υδατοδιαλυτοί, γεγονός που παρέχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε λιπαντικές εφαρμογές, τόσο με λιπασματοδιανομέα, όσο και μέσω των συστημάτων υδρολίπανσης.

Fertammon special

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Θείο (SO3)
Ψευδάργυρος (Zn)
Θειικός Σίδηρος (FeSO4)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
 
Fertammon® 26
26 - 0 - 0 ( + 29 )
26% 18,7% 7,3% 29% - - μεγάλη καλλιέργεια
Fertammon® special Νέο
25 - 0 - 0 ( +29 ) + 0,5Zn + 0,5FeSO4
25% 18,1% 6,9% 29% 0,5% 0,5% δεντροκομία, κηπευτικά