Περιγραφή

Το Fertammon 26 είναι υψηλής ποιότητας αζωτούχο λίπασμα το οποίο έχει δημιουργηθεί με κριτήριο την αποτελεσματική τροφοδοσία των καλλιεργειών με Άζωτο και Θείο. Συνδυάζει σε ειδική αναλογία (3:1), στον κόκκο, την Αμμωνιακή (ΝΗ4) και την Νιτρική (ΝΟ3) μορφή του Αζώτου με την υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο.

Το Νιτρικό Άζωτο απορροφάται άμεσα από τις ρίζες και καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της ανάπτυξης, ενώ το Αμμωνιακό Άζωτο συγκρατείται στο έδαφος και παρατείνει τον εφοδιασμό της καλλιέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο (29SO3) συμβάλει στην απορρόφηση του Αμμωνιακού Αζώτου, επιδρά άμεσα στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και παράλληλα συμμετέχει στον σχηματισμό των πρωτεϊνών και των αρωματικών ενώσεων που βελτιώνουν τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Η άριστη κοκκομετρία και η ειδικά μελετημένη σύνθεση του Fertammon 26 καλύπτει με ιδανικό τρόπο τις ανάγκες της μεγάλης καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Fertammon 26

Η υπόλοιπη οικογένεια

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Θείο (SO3)
Ψευδάργυρος (Zn)
Θειικός Σίδηρος (FeSO4)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
 
Fertammon® 26
26 - 0 - 0 ( + 29 )
26% 18,7% 7,3% 29% - - μεγάλη καλλιέργεια
Fertammon® special Νέο
25 - 0 - 0 ( +29 ) + 0,5Zn + 0,5FeSO4
25% 18,1% 6,9% 29% 0,5% 0,5% δεντροκομία, κηπευτικά