Προϊόντα

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Θείο (SO3)
Ψευδάργυρος (Zn)
Θειικός Σίδηρος (FeSO4)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Τεχνικό Δελτίο
 
Fertammon® 26
26 - 0 - 0 ( + 29 )
26% 18,7% 7,3% 29% - - μεγάλη καλλιέργεια
Fertammon® special Νέο
25 - 0 - 0 ( +29 ) + 0,5Zn + 0,5FeSO4
25% 18,1% 6,9% 29% 0,5% 0,5% δεντροκομία, κηπευτικά
Fertammon 26
Fertammon special