Ιδιότητες

Τα Fertammon® είναι υψηλής ποιότητας λιπάσματα, που έχουν αναπτυχθεί με κριτήριο την αποτελεσματική τροφοδοσία των καλλιεργειών με Άζωτο και Θείο.

Συνδυάζουν σε ειδική αναλογία στον κόκκο τις αφομοιώσιμες για τα φυτά μορφές Αζώτου με το Θείο. Το Νιτρικό Άζωτο απορροφάται άμεσα από τις ρίζες, ενώ το Αμμωνιακό συγκρατείται στο έδαφος και παρατείνει τον επαρκή εφοδιασμό της καλλιέργειας καλύπτοντας τις ανάγκες της σε μεταγενέστερα στάδια του κύκλου της.

Το Θείο που περιέχουν προσλαμβάνεται από τα φυτά, συμβάλει στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και εισερχόμενο στο μεταβολισμό αυξάνει την αποτελεσματικότητα του Αζώτου.

Στα αλκαλικά ελληνικά εδάφη που παρουσιάζουν προβλήματα μειωμένης διαθεσιμότητας του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων, η παρουσία του Θείου προκαλεί πτώση της οξύτητας στο μικροπεριβάλλον των κόκκων, με αποτέλεσμα να διαλυτοποιούνται αυτά τα στοιχεία και να αυξάνεται η διαθεσιμότητα τους στην καλλιέργεια.

Η άριστη κοκκομετρία εγγυάται την ομοιόμορφη διασπορά των θρεπτικών στοιχείων στον αγρό, ενώ η ειδικά μελετημένη σύνθεση εξασφαλίζει τον επαρκή εφοδιασμό με Άζωτο και Θείο όλων των καλλιεργειών και σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Το Fertammon® 26-0-0(+12S) καλύπτει με ιδανικό τρόπο τις ανάγκες της μεγάλης καλλιέργειας ενώ το Fertammon® special 25-0-0(+12S)+ 0,5Zn+0,5FeSO4 είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις της δεντροκομίας, της αμπελουργίας και των κηπευτικών.

Πλεονεκτήματα

  • Άριστος εφοδιασμός των καλλιεργειών με Άζωτο και Θείο για αύξηση των αποδόσεων και της ποιότητας.
  • Καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου λόγω της συνεργιστικής δράσης του Θείου.
  • Ειδική αναλογία Nιτρικού και Aμμωνιακού Αζώτου για μέγιστη απορρόφηση από την καλλιέργεια.
  • Δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και καλή εγκατάσταση των φυτών στα αρχικά στάδια ανάπτυξης.
  • Αυξημένη απορρόφηση Φωσφόρου και ιχνοστοιχείων στα αλκαλικά εδάφη.
  • Πρόσθετος εφοδιασμός των καλλιεργειών με Σίδηρο και Ψευδάργυρο.
  • Κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες και όλα τα είδη εδαφών.
  • Κόκκοι αποδεδειγμένης ποιότητας για ομοιόμορφη διασπορά των θρεπτικών στοιχείων στον αγρό.