Προϊόντα

Προϊόν
Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Καρβαμιδικό Άζωτο (ΝΗ2)
Φωσφόρος (Ρ2Ο5)
Κάλιο (Κ2Ο)
Μαγνήσιο (MgO)
Θείο (SO3)
Σίδηρος (Fe)*
Ψευδάργυρος (Zn)*
Μαγγάνιο (Mn)*
Χαλκός (Cu)*
Βόριο (B)*
Μολυβδαίνιο (Mo)*
Τεχνικό Δελτίο
  Μακροστοιχεία (%) Ιχνοστοιχεία (ppm)  
28 - 14 - 14 Νέο 28% 1% 1,9% 25,1% 14% 14% - 1,1% 700 400 300 300 300 20
20 - 20 - 20 Νέο 20% 2,9% 4,5% 12,6% 20% 20% - 1,1% 700 400 300 300 300 20
18 - 9 - 27 + 1MgO Νέο 18% 1% 4,3% 12,7% 9% 27% 1% 10,5% 700 400 300 300 300 20
16 - 8 - 32 + 2MgO Νέο 16% - 6,9% 9,1% 8% 32% 2% 5,2% 700 400 300 300 300 20
9 - 15 - 29 + 3MgO Νέο 9% 2,5% 3,5% 3% 15% 29% 3% 19% 700 400 300 300 300 20
15 - 35 - 15 Νέο 15% 4,8% 1% 9,2% 35% 15% - 4,1% 700 400 300 300 300 20
12 - 48 - 10 Νέο 12% 7,3% - 4,7% 48% 10% - 2,3% 700 400 300 300 300 20
12 - 5 - 41 Νέο 12% - 8% 4% 5% 41% - 8,9% 700 400 300 300 300 20

* σε χηλική μορφή EDTA

28 - 14 - 14 Νέο

Τύπος 2:1:1 με υψηλή περιεκτικότητα σε Άζωτο και ισορροπημένη αναλογία σε Φώσφορο και Κάλιο. Στα αρχικά στάδια καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις της βλαστικής ανάπτυξης ενώ σε μεταγενέστερα στάδια διεγείρει την δημιουργία της βλάστησης, όταν αυτό είναι απαραίτητο και προωθεί την αύξηση των καρπών.
Comple-Fert Drop 28 - 14 - 14 (Νέο)

20 - 20 - 20 Νέο

Comple-Fert Drop 20 - 20 - 20 (Νέο)
Τύπος 1:1:1 με ισορροπημένη αναλογία θρεπτικών στοιχείων, κατάλληλος για όλες τις φάσεις αυξημένης δραστηριότητας της καλλιέργειας. Η χρήση του στην βλαστική περίοδο συμβάλει στην ανάπτυξη της ρίζας, του σκελετού και της φυλλικής επιφάνειας. Στο αναπαραγωγικό στάδιο ενισχύει την ανθοφορία και την γονιμοποίηση ενώ στην φάση των κυτταροδιαιρέσεων μειώνει την απόρριψη των καρπών και αυξάνει το μέγεθος τους.

18 - 9 - 27 + 1MgO Νέο

Τύπος 2:1:3 με Μαγνήσιο. Καλύπτει τις φάσεις των αυξημένων απαιτήσεων της καλλιέργειας σε Άζωτο και Κάλιο, στα κηπευτικά, το αμπέλι και την Δεντροκομία. Η χρήση μετά την καρπόδεση εφοδιάζει άριστα τα φυτά με τις ποσότητες Αζώτου, Καλίου και Φωσφόρου που απαιτούνται για τον σχηματισμό των κυττάρων, την παραγωγή οξέων και την αύξηση του καρπού.
Comple-Fert Drop 18 - 9 - 27 + 1MgO (Νέο)

16 - 8 - 32 + 2MgO Νέο

Comple-Fert Drop 16 - 8 - 32 + 2MgO (Νέο)
Τύπος 2:1:4 με Μαγνήσιο. Η σύνθεση του είναι πλήρης και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των καλιόφιλων καλλιεργειών. Εξισορροπεί με ιδανικό τρόπο την βλάστηση με την καρποφορία σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης. Ειδικά μετά την καρπόδεση συντηρεί την απαραίτητη για την αύξηση των καρπών φυλλική επιφάνεια, αυξάνει το μέγεθος και το βάρος τους και προωθεί την ωρίμανση.

9 - 15 - 29 + 3MgO Νέο

Τύπος 1:2:3 με Μαγνήσιο. Παρέχει ολοκληρωμένη θρέψη την περίοδο των υψηλών απαιτήσεων της καλλιέργειας σε Φώσφωρο και Κάλιο. Στα αρχικά στάδια προωθεί την δημιουργία πυκνού ριζικού συστήματος και επιταχύνει την είσοδο της καλλιέργειας στην ανθοφορία. Στην φάση της ανάπτυξης των καρπών, αυξάνει την παραγωγή σακχάρων και το βάρος τους, πρωιμίζει την ωρίμανση και βελτιώνει το χρωματισμό τους και την συντηρησιμότητα τους.
Comple-Fert Drop 9 - 15 - 29 + 3MgO (Νέο)

15 - 35 - 15 Νέο

Comple-Fert Drop 15 - 35 - 15 (Νέο)
Τύπος 1:2,5:1 με υψηλή περιεκτικότητα σε Φώσφορο και ισορροπημένες αναλογίες σε Άζωτο και Κάλιο. Η χρήση του στα πρώιμα στάδια της βλαστικής ανάπτυξης αυξάνει την ριζοβολία και εξισορροπεί την τάση υπερβολικής βλάστησης που παρουσιάζουν τα σολανώδη και τα κολοκυθοειδή στο θερμοκήπιο. Σε μεταγενέστερο ενθαρρύνει την δημιουργία ανθοφόρων καταβολών, προάγει την μετάβαση της καλλιέργειας στην αναπαραγωγική φάση και αυξάνει την ανθοφορία και την καρπόδεση.

12 - 48 - 10 Νέο

Τύπος 1:4:1 πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε Φώσφορο. Με πολύ χαμηλή αγωγιμότητα, εξαιρετική καθαρότητα και υψηλή διαλυτότητα, διεγείρει την ανάπτυξη της ρίζας και συμβάλει στην γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας κατά την μεταφύτευση. Ως «starter» προωθηθεί την ανάπτυξη εύρωστων και παραγωγικών φυτών ενώ κατά την διάρκεια της άνθισης καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες σε Φώσφορο και αυξάνει την καρπόδεση.
Comple-Fert Drop 12 - 48 - 10 (Νέο)

12 - 5 - 41 Νέο

Comple-Fert Drop 12 - 5 - 41 (Νέο)
Τύπος 2:1:6 με υψηλή περιεκτικότητα σε Κάλιο. Έχει σχεδιαστεί για μα καλύπτει της αυξημένες απαιτήσεις της καλλιέργειας σε Κάλιο στα όψιμα στάδια της καρποφορίας, παρέχοντας ταυτόχρονα τον Φώσφορο και όλα τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για την ωρίμανση της παραγωγής. Αυξάνει το βάρος, βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και πρωιμίζει την ωρίμανση των καρπών.