Η οικογένεια Comple-Fert® Drop

Τα Comple-Fert® Drop είναι κορυφαίας ποιότητας υδατοδιαλυτά λιπάσματα που ενσωματώνουν τα σύγχρονα δεδομένα της γεωργικής έρευνας και τεχνογνωσίας στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών.

Αναπτύχθηκαν για να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο σε όλα τα απαιτητικά συστήματα εντατικής εκμετάλλευσης. Παρέχουν ολοκληρωμένη και ποιοτική θρέψη στο δύσκολο εδαφικό περιβάλλον του θερμοκηπίου και καλύπτουν τις ειδικές θρεπτικές απαιτήσεις των υπαίθριων καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας

Η προσεκτική επιλογή και ο άριστος συνδυασμό των πρώτων υλών, τους προσδίδουν την μοναδική ικανότητα να ρυθμίζουν την οξύτητα του θρεπτικού διαλύματος, προστατεύοντας τα θρεπτικά στοιχεία από την δημιουργία δυσδιάλυτων ενώσεων και την ακινητοποίηση τους στο έδαφος. Μέσω αυτού του μηχανισμού, ελαχιστοποιούν τις απώλειες και αυξάνουν την διαθεσιμότητά τους στην καλλιέργεια, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της λίπανσης σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Ειδικότερα στα επιβαρυμένα – αλατούχα εδάφη, ο όξινος χαρακτήρας των Comple-Fert® Drop διεγείρει την δραστηριότητα του ριζικού συστήματος και σε συνδυασμό με την χαμηλή αγωγιμότητά και την απουσία Χλωρίου (Cl), διευκολύνουν την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά διασφαλίζοντας την ιδανική τροφοδοσία της καλλιέργειας ακόμη και σε περιβάλλον ωσμωτικού stress ή υδατικής καταπόνησης.

Με πλούσια σύνθεση σε πρωτεύοντα θρεπτικά στοιχεία και μεγάλη περιεκτικότητα σε χηλικά ιχνοστοιχεία, οι διαφορετικοί τύποι της σειράς Comple-Fert® Drop προσφέρουν υψηλής ποιότητας θρέψη σε όλες τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, και ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των διαφορετικών φάσεων του παραγωγικού κύκλου των καλλιεργειών.

Η εξαιρετική καθαρότητα, η μελετημένη σύνθεση και η υψηλή διαλυτότητα, καθιστά τα Comple-Fert® Drop κατάλληλα για κάθε σύστημα υδρολίπανσης και ιδανική επιλογή για τις ευαίσθητες θερμοκηπιακές και τις υπαίθριες καλλιέργειες των κηπευτικών και της ανθοκομίας.

Comple-Fert Drop