Τρόπος δράσης

Σε κάθε κόκκο των Complefert® συνδυάζονται σε ειδική αναλογία η ταχεία δράση του Νιτρικού και η παρατεταμένη διάρκεια του Αμμωνιακού Αζώτου. Ο Φώσφορος περιέχεται στην πλέον αφομοιώσιμη μορφή, ενώ το Κάλιο είναι πλήρως υδατοδιαλυτό και άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Επιπρόσθετα το Θείο και μια σειρά από δευτερεύοντα στοιχεία και ιχνοστοιχεία, εμπλουτίζουν την σύνθεση του λιπάσματος. Η ταυτόχρονη παρουσία του Αμμωνιακού Αζώτου, του υδατοδιαλυτού Φωσφόρου και του Θείου μειώνουν την ακινητοποίησή τους στο έδαφος και αυξάνουν την μεταβολική τους δράση εντός του φυτού.

Όταν ο κόκκος έρθει σε επαφή με το έδαφος, απορροφά την εδαφική υγρασία και διαχέει ομοιόμορφα τα θρεπτικά στοιχεία. Αυτό δημιουργεί μια ομοιογενή θρεπτική περιοχή γύρο από τον κόκκο, που λειτουργεί σαν «θρεπτική αποθήκη» για τα φυτά. Από εκεί, τα θρεπτικά στοιχεία εισέρχονται σταδιακά στο εδαφικό διάλυμα, απορροφούνται από τα φυτά και διεγείρουν την ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος.

Η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία που συνδυάζονται μεταξύ τους τα ουσιώδη και τα δευτερεύοντα θρεπτικά, δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους, αυξάνει την διαθεσιμότητα τους και επιτυγχάνει την μέγιστη απορρόφηση από τα φυτά.

Τα λιπάσματα Complefert® εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη θρέψη και την υψηλή παραγωγή των καλλιεργειών που λιπαίνονται με αυτά.