Ιδιότητες

Τα Complefert®, είναι υψηλής ποιότητας σύνθετα λιπάσματα, που περιέχουν το σύνολο των θρεπτικών στοιχειών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη θρέψη και την εύρωστη ανάπτυξη των καλλιεργειών. Η στοιχειακή τους σύνθεση είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις της δεντροκομίας, της αμπελουργίας, των κηπευτικών και των σύγχρονων αροτραίων καλλιεργειών. Η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία των θρεπτικών στοιχείων, εξασφαλίζουν την άριστη τροφοδοσία των φυτών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης. Η άριστη κοκκομετρία, σε συνδυασμό με την υψηλή διαλυτότητα και την αυξημένη περιεκτικότητα σε θείο, μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και την εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια.

Σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες των Ελληνικών εδαφών, τα Complefert® ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στα ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά και στο ξηροθερμικό περιβάλλον της χώρας μας. Παρέχουν αξιόπιστη και ολοκληρωμένη θρέψη, αυξάνουν τις αποδόσεις και προάγουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Πλεονεκτήματα

  • Πλήρη σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία. Παρέχουν ολοκληρωμένη θρέψη των καλλιεργειών.
  • Πλήρως αφομοιώσιμες μορφές και ειδική αναλογία των θρεπτικών στοιχείων προσαρμοσμένη στις θρεπτικές απαιτήσεις των καλλιεργειών.
  • Άριστη εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια. Ελαχιστοποίηση των απωλειών.
  • Υψηλή περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο για παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας.
  • Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για εφοδιασμό της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών.
  • Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και των Ιχνοστοιχείων.
  • Ειδικά σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας.
  • Άριστη κοκκοποίηση με συμπαγείς κόκκους που δεν δημιουργούν σκόνη.
  • Μεγάλο πλάτος και ομοιόμορφη διασπορά, χωρίς κενά στο χωράφι.