Η οικογένεια Complefert®

Η αύξηση των αποδόσεων και η παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων είναι στενά συνδεδεμένη με την αξιοποίηση της γεωργικής έρευνας στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών. Η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, ικανών να παρέχουν στοχευόμενη θρέψη και να καλύπτουν τις ειδικές θρεπτικές απαιτήσεις των φυτών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης, επηρεάζει καθοριστικά την αποδοτικότητα της λίπανσης και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Τα Complefert® είναι μια πλήρη σειρά λιπασμάτων, που συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα και την μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της λίπανσης των καλλιεργειών. Έχουν αναπτυχθεί για να εφοδιάζουν τα φυτά με όλα τα απαραίτητα μακροθρεπτικά στοιχεία N, P, K, S, Mg καθώς και τα σπουδαιότερα ιχνοστοιχεία B, Zn που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη θρέψη των καλλιεργειών.

Η ειδική διαδικασία παραγωγής, συνδυάζει με απόλυτα προσαρμοσμένη αναλογία και με πλήρως αφομοιώσιμη μορφή τα θρεπτικά στοιχεία στον κάθε κόκκο των Complefert®. Δημιουργεί με αυτό τον τρόπο συνέργιες μεταξύ τους, αυξάνει την απορρόφησή τους από την καλλιέργεια και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Complefert