• Δημοσιεύθηκε την 11η Ιανουαρίου 2016

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ συμμετέχει στην εκπαίδευση των παραγωγών