Οι Άνθρωποί μας

Ανθρώπινο δυναμικό

Το Ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ είναι o σημαντικότερος πόρος και ο ουσιαστικότερος συντελεστής ανάπτυξης της εταιρείας μας. Οι Άνθρωποί μας αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο για την άρτια οργάνωση και την λειτουργία της εταιρείας μας και μέσω αυτών υλοποιούνται όλες οι παραγωγικές και επιχειρησιακές δραστηριότητας μας. Το προσωπικό αποτελεί για εμάς ένα θεμελιώδες κεφάλαιό, του οποίου ενθαρρύνουμε την προσπάθεια και επιβραβεύουμε την πρωτοβουλία μέσα στα πλαίσια ενός δημιουργικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Μέσω προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης φροντίζουμε για την συστηματική εκπαίδευση των Ανθρώπων μας, στηρίζουμε κάθε εργαζόμενο να αναπτύξει τις δεξιότητες και την δημιουργικότητά του, προωθούμε την αναβάθμιση, την καθολική συμμετοχή και την αξιοποίηση του προσωπικού μας και επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε πελατοκεντρική αντίληψη σε όλα τα τμήματα της εταιρείας μας.